ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไสว ด่านชัยวิจิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
2 Sawai Danchaivijit 4
3 กุลจิรา สุจิโรจน์ 4
4 กิตติมา ศิลปษา 3
5 อารดา บัญชาวิมลเชษฐ 3
6 ไพศาล เสตสุวรรณ 3
7 ธาชาย เหลืองวรานันท์ 2
8 ก้องกิดาการ ธีรทัตพงศ์ 2
9 Kuljira Sujirote 2
10 Paisan Setasuwon 2
11 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 2
12 Arada Bunchavimonchet 2
13 ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ 1
14 บุญเลิศ ทองยินดี 1
15 เอกสิทธิ์ นิสารัตนาพร 1
16 สถาพร คำสุขา 1
17 เสาวนันท์ เจียวุ่น 1
18 Ruangdaj Tongsri 1
19 อรมณี คูวัฒนาชัย 1
20 โกเมน หมายมั่น 1
21 สัญชัย มาตา 1
22 ประยูร หล้าสุดตา 1
23 เรืองเดช ธงศรี 1
24 วีระศักดิ์ หอมกระจาย 1
25 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
26 Ornmanee Coovattanachai 1
27 Prayoon Lasutta 1
28 Sunchai Mata 1
29 Rungtip Krataitong 1
30 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 1
31 Kittima Sillapasa 1
32 อัญชลี มโนนุกุล 1
33 สารัมภ์ บุญมี 1
34 สุมาลี วงศ์จันทร์ 1
35 ปาริชาต ม่วงอร่าม 1
36 วันชาติ สุพรมพิทักษ์ 1
37 เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2551 1
3 2550 1
4 2549 4
5 2548 2
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2544 1
10 2542 1
11 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
2 กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
3 The Effects of Binder Components in Wax/Oil systems for Metal Injection Molding
ปี พ.ศ. 2550
4 การควบคุมขนาดผลึกของผงเงินโดยกรรมวิธีรีดักชันโดยใช้กลีเซอรอลผสมโซดาไฟ
ปี พ.ศ. 2549
5 การขึ้นรูปและวิเคราะห์คุณลักษณะของรีแอ็กชั่นบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
6 ผลของตัวแปรการขึ้นรูปต่อคุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของโลหะ Chromium Molybdenum Steel SCM415 ที่ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง
7 การศึกษาการขจัดตัวประสานและการเผาผนึกของผงโลหะเงินที่ผลิตด้วยวิธี SOL-GEL
8 ผลของความชื้นและสภาพแวดล้อมต่อความสามารถในการไหลและการอัดตัวของโลหะผง
ปี พ.ศ. 2548
9 การหาคุณลักษณะของโลหะผสมอะลูมิเนียม - เหล็ก ที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตโลหะผสมเชิงกลแบบมวลรวม
10 Effect of Silicon Powder Size on the Processing of Reaction-Bonded Silicon Nitride
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาการเตรียมและการกำจัดตัวประสานในกระบวนการ MIM (Metal Injection Molding)
12 การขึ้นรูปหัวฉีดน้ำมันรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์เพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2546
13 Copper infiltration of P/M Parts Made from 409L Ferritic Stainless Steel Powders
14 อิทธิพลของพารามิเตอร์ของกระบวนการโลหะผงต่อการเปลี่ยนเฟสของโลหะจำรูป TiNi
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
ปี พ.ศ. 2544
16 ผลของส่วนผสมของตัวประสานต่อกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง
ปี พ.ศ. 2542
17 การเผาแบบปราศจากแรงดันของซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้อิทเทรียมออกไซด์ อะลูมิเนียมออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์ เป็นสารปรับปรุงสมบัติ
ปี พ.ศ. 2541
18 คุณสมบัติต้านแรงตึงที่อุณหภูมิสูงของนิกเกิลเบสซุปเปอร์อัลลอยด์เกรด INCONEL 718 ที่ผลิตจากกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อน