ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไวพจน์ จันทร์เสม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความพึงพอใจในการให้บริการกีฬาชุมชนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ปี 2553
2 ความสัมพันธ์ของสมรรถภาพทางกายกับความต้องการทางสรีรวิทยาและรูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับอายุ 16-18 ปี
4 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
ปี พ.ศ. 2548
5 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 10-12 ปี
6 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ระดับอายุ 16-18 ปี
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
8 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
9 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2540
10 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ใช้พยากรณ์คุณภาพทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
11 การศึกษาลักษณะและสาเหตุของการบาดเจ็บจากการกีฬา ในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2537
ปี พ.ศ. 2536
12 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ใช้พยากรณ์คุณภาพทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับอายุ 16-18 ปี