ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 1
6 2537 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
2 การผลิตกุ้งส้มบรรจุในภาชนะปิดที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2555
3 สมบัติทางกายภาพและการควบคุมสัณฐานวิทยาของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ด้วยวิธีสังเคราะห์แบบโซโนเคมี
4 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
ปี พ.ศ. 2554
5 การเชื่อมต่อทฤษฏีสู่ปฏิบัติในการศึกษาการพยาบาลผู้สูงอายุ: การศึกษานำร่อง
ปี พ.ศ. 2553
6 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนบนผิวสเต็มเซลล์
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2537
8 การสกัดน้ำมันจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์