ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่ระบุแหล่งเงิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 5
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 9
5 2553 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ไมโครสเฟียร์แม่เหล็กที่มีสมบัติการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหลากหลายของพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์/คาร์บอกซีเมทิลไคโตแซนเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยา
2 การออกแบบตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากแร่ ตรา พลอยพรรณ์ ภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
4 ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตธานีนิวัตเพื่อการอนุรักษ์
5 การบูรณาการการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาลักษณะชนิดและสัดส่วนของฮีโมโกลบินในเด็กแรกเกิด – 1 ปี
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินสมรรถนะโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้า GPG-Baan-Kluai branch 7.4 MW บ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์
8 การตรวจวัดคลื่นบนผิวของเหลวที่เกิดจากการการสั่นสะเทือนของอาคารโดยเทคนิคการกระเจิงของแสง
9 ผลของน้ำหมักชีวภาพในฐานะสารจับก้อนยางและสารต้านเชื้อราสำหรับการเตรียมยางแผ่นแห้ง
ปี พ.ศ. 2554
10 การสังเคราะห์และสมบัติทางแสงของสารประกอบเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยอิเทรียม-เออเบรียม
11 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของกลุ่มปลาสร้อย (Tribe Labeonini, Order Cypriniformes) ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
12 การแยกเพศปลาหมอสีข้ามสายพันธุ์โดยการตรวจหาไวเทลโลจีนินจากเมือกปลา
13 การประดิษฐ์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การพันผ้ายืดสำหรับตอขา
14 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการความรู้
15 ผลของภาวะออกซิเดทีฟสเตรสต่อโปรตีนอัลฟ่าไซนูคลีอินและโปรตีน myocyte enhancer factor 2D (MEF2D)
16 การกระจายตัวของชนิดริ้นฝอยทรายในเวลากลางวันและกลางคืนในถ้ำ ใน จังหวัดพิษณุโลก
17 การพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและไนเตรท-ไนโตรเจนในปุ๋ยสังเคราะห์
18 การควบคุมการปลดปล่อยยาเพรดนิโซโลนจากพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยแสงยูวี
ปี พ.ศ. 2553
19 ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
20 การศึกษาสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิพรอพิลีนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารก่อผลึกอนุพันธ์ซอร์บิทอล
21 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบของสมุนไพรวงศ์ Lamiaceae บางชนิด
22 ผลของเทคโนโลยีเฮอร์เดิลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว
23 เงื่อนไขสำหรับการลดรูปสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสี่ให้อยู่ในรูปแบบ u'''=0 โดยใช้การแปลงแบบแทนเจนต์