ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไมตรี แก้วทับทิม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 2548 1
4 2545 1
5 2543 1
6 2542 1
7 2538 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปริมาณการใช้สำหรับพืช
ปี พ.ศ. 2548
3 ผลของร่มเงาที่มีต่อการเจริญพัฒนาของหมากพันธุ์ราษฎร์บูรณะ
ปี พ.ศ. 2545
4 ผลของร่มเงาที่มีต่อการเจริญพัฒนาของหมากพันธุ์ราษฎร์บูรณะ
ปี พ.ศ. 2543
5 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2542
6 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2538
7 ชีววิทยาดอกและการถ่ายละอองเกสรของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่