ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไมตรี สุทธจิตต์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 6
2 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 5
3 อภินันท์ ลิ้มมงคล 4
4 พงศ์สวาท นิยมค้า 3
5 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 3
6 วรพล เองวานิช 3
7 ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 2
8 สาคร พรหมขัติแก้ว 2
9 ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช 2
10 พัชรี บุญศิริ 2
11 วันชัย สนธิไชย 2
12 ยุวดี พีรพรพิศาล 2
13 สุภกร พงศบางโพธิ์ 2
14 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 2
15 ชุติมา จูฑะพุทธิ 2
16 ธงธวัช อนุคระหานนท์ 2
17 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2
18 Maitree Suttajit 1
19 ทิพรักษ์ วงษาดี 1
20 นิจติยา สุวรรณสม 1
21 สมบัติ ศรีชูวงศ์ 1
22 กฤษณะ คู่เทียม 1
23 ประวิตร พุทธานนท์ 1
24 รณกร สร้อยนาค 1
25 ดำรัส ทรัพย์เย็น 1
26 พรงาม ลิ้มตระกูล 1
27 นงนุช วณิตย์ธนาคม 1
28 อุดมภัณฑ์ ขาลสุวรรณ 1
29 กัลยา จำปาทอง 1
30 ศิริลักษณ์ สันพา 1
31 ศิริวรรณ สุทธจิตต์ 1
32 นันทยา ชนะรัตน์ 1
33 คมศักดิ์ พินธะ 1
34 ธิดา ไชยวังศรี 1
35 สกุลคุณ มากคุณ 1
36 จุฑามาศ เทพมาลี 1
37 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
38 จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 2
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 1
9 2548 2
10 2542 1
11 2541 3
12 2540 2
13 2539 3
14 2538 4
15 2537 1
16 2536 6
17 2534 7
18 2533 3
19 2532 4
20 2531 1
21 2530 6
22 2528 3
23 2527 1
24 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อนซึ่งอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3 และสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อใช้ทางคลินิกในภาวะความจำเสื่อมและภาวะภูมิแพ้ (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2557
2 การตรวจสอบคุณมาบัติทางชีวเคมีของสารแอนติออกซิแดนท์ในเมล็ดมะขามและผลิตภัณฑ์
3 การตรวจสอบคุณมาบัติทางชีวเคมีของสารแอนติออกซิแดนท์ในเมล็ดมะขามและผลิตภัณฑ์
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อนซึ่งอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3 และสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อใช้ทางคลินิกในภาวะความจำเสื่อมและภาวะภูมิแพ้
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของเพอไรโอเดตออกซิเดชันของกรดไซอะลิคในไกลโคโปรตีนของรังนกนางแอ่นต่อการยับยั้งปฏิกิริยาฮีแมกกลูลิเนชั่นของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวแดงมันปูและข้าวก่ำต่อการดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกหักของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์
7 ผลของข้าวแดงมันปูและข้าวนิลต่อการลดภาวะแทรกซ้อนในหนูทดลองเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2553
8 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันทางชีวภาพของสารสกัดจากผักช้าเลือด เพื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการวิจัยเชิงนโยบาย "10 สารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภค"
10 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขาม ต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่น ของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2551
11 การทำลายเชื้อโรค Campylobacter jejuni ในแผ่นชีวะ โดยวิธีปลอดสารเคมี
12 การทำลายเชื้อโรค Campylobacter jejuni ในแผ่นชีวะโดยวิธีปลอดสารเคมี
13 การวิเคราะห์กรดไขมันโอเมก้าสาม และสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในผักเบี้ยใหญ่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
14 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันทางชีวภาพของสารสกัดจากผักช้าเลือดเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอสิระ
ปี พ.ศ. 2548
15 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกวาวเครือขาว หญ้าหวาน ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และชุมเห็ดเทศ เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
16 การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส
ปี พ.ศ. 2542
17 Volatile nitrosamines and tobacco-specific nitrosamines in the smoke of Thai cigarettes
ปี พ.ศ. 2541
18 A new tumor promoter from the seed oil of Jatropha curcas L., an intramolecular diester of 12-deoxy-16-hydroxyphorbol.
19 ไมโครซิสติน พิษวิทยาสาร ปีที่8 ฉบับที่ 3
20 Developmental toxicity of steviol, a metabolite of stevioside, in the hamster.
ปี พ.ศ. 2540
21 การวางแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจ บริษัทไฟฟ้าอีสาน
22 Current status of aflatoxin and its control in Thailand
ปี พ.ศ. 2539
23 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณ Aflatoxin B1 ที่ปนเปื้อนในเมล็ดข้าวโพดด้วยวิธี ELISA แบบแถบ (Strip)
24 Assessment of major carcinogenic tobacco-specific N-nitrosamines in Thai cigarettes.
25 Survey of microcystins in environmental water by a highly sensitive immunoassay based on monoclonal antibody
ปี พ.ศ. 2538
26 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวกับหญ้าหวานและผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน
27 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดอย่างรวดเร็วเพื่อเลือกสายพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งต้านทานต่อ Aspergillus
28 their products and seeds oil
29 Assessment of major carcinogenic tobacco-specific N-nitrosamines in Thai cigarettes
ปี พ.ศ. 2537
30 Effects of stevioside and steviol on intestinal glucose absorption in hamsters
ปี พ.ศ. 2536
31 Suppressive effect of soybean milk protein on experimentally induced skin tumor in mice
32 Mutagenicity and human chromosal effect of stevioside, a sweetener from Stevia rebaudiana Bertoni
33 Suppressive effect of soybean milk protein on experimentally induced skin tumor in mice
34 Toxicological study of traditional tobacco smoking related to high incidence of lung cancer in Chiang Mai
35 Mutagenicity and human chromosomal effect of stevioside, a sweetener from Stevia rebaudiana, Bertoni
36 The structure of garcinone E
ปี พ.ศ. 2534
37 Effect of modification of N-acetylneuraminic acid on the biological activity of human and ovine follicle-stimulating hormone
38 Composition of popular tobacco products in Thailand, and its relevance to disease prevention
39 Elimination of 2-deoxyribose interference in the thiobarbituric acid determination of N-acetylneuramine acid in tumor cells bypH-dependent extraction with cyclohexanone. Anal Biochem.
40 Development of home-made enzyme immunoassay reagents for serum tumor markers: CEA, AFP, beta-HCG
41 Tumor promoters and anti-tumor promoters, in Environmental Mutagens, Carcinogens and Teratogens: Principles and Short-Term Assays
42 Evaluation and risk assessment of short-term tests. Manual for Short-term Assays for Mutagens, Carcinogens, and Teratogens
43 Environmental Toxicants
ปี พ.ศ. 2533
44 Development of home-made enzyem immunoassay reagents for serum tumor markers: CEA, -HCG and AFP
45 Effects of stevioside and steviol on human chromosomes
46 กิจกรรมของสตีวิโอไซด์ในแบคทีเรีย, เชื้อ Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98
ปี พ.ศ. 2532
47 Serum proteinase inhibitors and acute-phase reactans from protein-energy malnutrition children during treatment
48 Specific binding of okadaic acid, a new tumor promoter in mouse skin
49 Cancer prevention by anti-cancer diets
50 Prevention and control of mycotoxins
ปี พ.ศ. 2531
51 โปรโมเตอร์เนื้องอกใหม่จากน้ำมันเมล็ดของสบู่ดำ curcas L. , Dieter กล้ามเนื้อของ 12-deoxy-16-hydroxyphorbol
ปี พ.ศ. 2530
52 Presence of tumor promoters in the seed oil of Jatropha curcas L.
53 Enviromental aspects of new tumor promoters as human risk factors
54 New tumor promoter of Jatropha curcas L.
55 Epidemiological survey on skin cancer in the Umbrella village
56 Presence of tumor promoters in the seed oil of Jatropha curcas L. from Thailand
57 Environmental monitoring of aflatoxins and other mutagens in Thailand
ปี พ.ศ. 2528
58 ผลกระทบของเบนโซเอตและโพรพิออนเนตต่อการเจริญและการผลิตแอฟลาทอกซินของ Aspergillus flavus
59 Diet and Cancer
60 Natural toxicants and hazardous substances
ปี พ.ศ. 2527
61 Proceedings of the Regional Workshop on Mycotoxins
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
62 การหมักกากกระเทียมโดยใช้หัวเชื้อจากน้ำกระเทียมดอง
63 การพัฒนากระบวนการย้อมสีและการทดสอบฤทธืทางชีวภาพของสารฟีนอลลิกจากพืชท้องถิ่นสกุลติ้วในภาคเหนือของไทยเพื่อสุขภาพและความงาม
64 ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเต๎านมชนิดรุกราน