ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ วิริยจารี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ไพโรจน์ วิริยจารี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 22
2 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 17
3 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 11
4 ลักขณา รุจนะไกรกานต์ 8
5 สุจินดา ศรีวัฒนะ 7
6 ศักดา พรึงลำภู 6
7 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 5
8 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 4
9 Pairote Wiriyacharee 3
10 จริญญา เสนาป่า 3
11 สุธยา บุญถนอม 3
12 รุ่งอรุณ หอมดอก 3
13 เมธินี เห่วซึ่งเจริญ 2
14 สุทัศน์ สุระวัง 2
15 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ 2
16 รัตติกร เตชะพันธุ์ 2
17 นิธิยา รัตนาปนนท์ 2
18 พิชัย คงพิทักษ์ 2
19 พีรเดช พูลสุข 2
20 เกื้อกูล จันทร์รัตน์ 2
21 วิมลิน เหล่าศิริถาวร 2
22 เกษร จันทร์ศิริ 2
23 ขนิษฐา อุ้มอารีย์ 2
24 สุจินดา สุวรรณกิจ 2
25 สุภาพร พุทธโศภิษฐ์ 1
26 นภาพันธ์ โชคอำนวยพร 1
27 พันธิตรา พรหมรักษา 1
28 กฤติยา เขื่อนเพชร 1
29 Lakkana Rujanakraikarn 1
30 ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
32 อนงค์ สุนทรานนท์ 1
33 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
34 นินนาท ชินประหัษฐ์ 1
35 ธนพล กิจพจน์ 1
36 ปัทมา กาญจนคีรีธำรง 1
37 สุภกิจ ไชยพุฒ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 1
7 2551 3
8 2550 1
9 2549 1
10 2546 3
11 2545 1
12 2542 1
13 2539 2
14 2528 1
15 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากจมูกถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2557
2 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวพาร์บอยล์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศเพื่อผลิตข้าวพาร์บอยล์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
3 การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 4: การออกแบบระบบการสกัดและการทำไอโซฟลาโวนให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
5 การผลิตไอโซฟลาโวน [ไดซิอินและเจนิสทิอิน] จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 1
6 การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
7 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และศึกษาคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติคของไซโคลเดกซ์ตริน
8 ผลของการหมักถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีหัวเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นต่อปริมาณไอโซฟลาโวน
9 การสกัดสารไซนารินจากอาร์ติโชกพันธุ์อิมพีเรียลสตาร์ และการใช้ประโยชน์ในแผ่นฟิล์มละลายเร็ว
ปี พ.ศ. 2552
10 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้งและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวพาร์บอยล์เสริมเหล็ก แคลเซี่ยม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
13 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]
ปี พ.ศ. 2550
14 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้งและการประยุกต์ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มั่มโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม
ปี พ.ศ. 2546
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงผสมสมุนไพร (ระยะที่ 2)
17 ผลของสารต้านการเกิดสีน้ำตาลต่อพลับกึ่งแห้ง
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงผสมสมุนไพร (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนาไส้กรอกเปรี้ยวโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
ปี พ.ศ. 2542
20 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแยมผักและผลไม้ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2539
21 การพัฒนาสูตรการผลิตและควบคุมกรรมวิธีการผลิตแหนมที่ผลิตจากเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม
22 การใช้สารเคมีที่ให้ความเป็นกรดและหัวเชื้อผสมในผลิตภัณฑ์แหนม
ปี พ.ศ. 2528
23 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพ การผลิตและการใช้ Yeast Autolysate จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย