ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพสิฐ พานิชกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
2 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
3 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
4 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
5 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2545
6 แนวทางการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่
7 แนวทางการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
8 การผังเมืองของเกียวโตและนารา : บทเรียนสำหรับเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การผังเมืองของเกียวโตและนารา : บทเรียนสำหรับเชียงใหม่