ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของรอยเชื่อมท่อไอเสียรถยนต์ : การทดแทนวัสดุชิ้นส่วนเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทเนติคด้วยเหล็กเหนียวหล่อ
ปี พ.ศ. 2554
2 อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบคงรูปยางต่อสมบัติของชิ้นงานยางกันกระแทก
3 การปรับปรุงพื้นผิวอลูมิเนียม 6063 ด้วยการเชื่อมอาร์คด้วยแท่งทังสเตนแบบหมุนวนอิเล็กโทรด
4 การศึกษาตัวแปรการเชื่อมเลเซอร์เทเลอร์แบล็งค์ต่อการยืดตัวของรอยต่อชนแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี เกรด SGACD
ปี พ.ศ. 2553
5 การปรับปรุงสมบัติรอยเชื่อมอลูมิเนียมผสม ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน
6 อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน ต่อสมบัติรอยต่อชนระหว่างอลูมิเนียมเกรด 6063
ปี พ.ศ. 2538
7 การหาอายุเฉลี่ยการใช้งานของมาตรวัดน้ำประปาของการประปานครหลวง