ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ไทย, ทิพย์สุวรรณกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 2
2 2541 1
3 2540 1
4 2538 1
5 2537 1
6 2536 1
7 2522 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการสร้างแบบจำลองการสอนกลุ่มใหญ่
2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร
ปี พ.ศ. 2541
3 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2540
4 ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2538
5 รายงานวิจัยสถาบันการศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควต้า และการสอบคัดเลือกรุ่นปีการศึกษา 2538
ปี พ.ศ. 2537
6 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2537
ปี พ.ศ. 2536
7 รายงานวิจัยสถาบันการศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควต้า และการสอบคัดเลือกรุ่นปีการศึกษา 2536
ปี พ.ศ. 2522
8 ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสาขาวิชา ในระดับอุดมศึกษา