ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
3 ชาตรี ดะนัย 2
4 แทนศร พรปัญญาภัทร 2
5 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 2
6 กฤตพร ห้าวเจริญ 1
7 เดชชาติ ลิ่มกุล 1
8 ฐปณี รัตนถาวร 1
9 ปณต รัตนชุม 1
10 นเรศ ทองงามขำ 1
11 ปริญญาพร ศรีวรนันท์ 1
12 ฉัฐวัฒน์ บุญรำไพ 1
13 พงษ์ศักดิ์ ศรีจูม 1
14 วัฒนา บุญเลี้ยง 1
15 มณฑล เยี่ยมไพศาล 1
16 เกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์ 1
17 วาญุภัทร ทองเหลือง 1
18 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
19 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
20 ปราณระฟ้า พรหมประวัติ 1
21 ศุภธิดา สว่างแจ้ง 1
22 สกุลชัย ตันติเศรณี 1
23 ธิติมา กลางกำจัด 1
24 พรรณฑิภา สายวัฒน์ 1
25 กำแหง อติโพธิ 1
26 เมธาพร ศรีพลาวงษ์ 1
27 ศิวพล สุวิทยาอนนท์ 1
28 มาโนช นุรักวงษา 1
29 สุภาดา ศรีสารคาม 1
30 ลักษณา สัมมานิธิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 5
8 2551 2
9 2550 5
10 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เมืองเพื่อการสัญจรในพื้นที่ย่านราชดำเนินกลาง
ปี พ.ศ. 2557
2 แนวทางการออกแบบพื้นที่รอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยศูนย์กลางเมืองและพื้นที่โดยรอบ: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
3 ถนนคนเดินสำหรับพาณิชยกรรมชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างถนนราชดำเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
4 การเชื่อมโยงมุมมองทางสายตาในการออกแบบภูมิทัศน์เมืองชายทะเล กรณีศึกษา เมืองพัทยา
5 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
6 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
7 ซอย : พื้นที่ว่างสาธารณะสำหรับคนเดินเท้าในพื้นที่ธุรกิจศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร
8 การเชื่อมโยงมุมมองทางสายตาในการออกแบบภูมิทัศน์เมืองชายทะเล กรณีศึกษา เมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2554
9 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
10 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานคร
11 พัฒนาการเชิงพื้นที่ของย่านบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร
12 การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษา การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
13 แนวทางการประสานการพัฒนาทางด้านกายภาพของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2552
14 แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่
15 การปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร
16 มิติการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของเมือง กรณีศึกษาเมืองนครนายก
17 การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
18 แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
19 แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
20 การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
21 สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของชุมชนชานเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนท่าทราย นนทบุรี
22 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
23 สนามทัศนะและรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของชุมชนเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร
24 การวางแผนเชิงกายภาพสำหรับการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะระดับชุมชน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
25 การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านสะพานพระราม 8 ธนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
26 แนวทางพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที่โล่งว่างเพื่อการพาณิชย์ ภายในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
27 รูปแบบการใช้พื้นที่ของชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร