ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกลตา ศรีสิงห์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้ ม.นเรศวร 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงการติดเกมในเด็ก จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557
2 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเสียงดังวี๊ดซ้ำในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยว่า 5 ปี
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาอาการ, ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และผลการตรวจทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัส H1N1 ในผู้ป่วยเด็ก
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาอาการ, ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และผลการตรวจทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัส H1N1 ในผู้ป่วยเด็ก
ปี พ.ศ. 2548
5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมารฯ
6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด ในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมารฯ