ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภิดา ทัดพินิจ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2548 1
3 2532 2
4 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ปี พ.ศ. 2532
3 การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ต่อการปฎิบัติเพื่อฟื้นสภาพผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด
6 ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสซีพต่อความปวดเฉียบพลันและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด