ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โสภา โรจน์นครินทร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2523
1 การใช้มาตรฐานทางสถิติวัดระดับความยากจนของครัวเรือนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
2 การกำหนดจำนวนเงินสดสำรองสำหรับสาขาของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร
3 การสำรวจทัศนคติของบุคคลในครอบครัว ที่มีต่อยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2519
4 การคำนวณตัวถ่วงน้ำหนักของดัชนีราคาของอุปกรณ์การก่อสร้าง
5 การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ปี 2518-2522
ปี พ.ศ. 2518
6 การพยากรณ์ปริมาณการบริโภคและการผลิตน้ำตาลทรายภายในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2521
ปี พ.ศ. 2517
7 การประมาณทางสถิติความต้องการกำลังคนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2515
8 การพยากรณ์เงินฝากธนาคาร โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเอคโพเนนเซียล