ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 1
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกโดยเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ระยะที่ 1: การศึกษาการผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกจากแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 4: การออกแบบระบบการสกัดและการทำไอโซฟลาโวนให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
4 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด ธาตุไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้ง โดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
6 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
7 โครงการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยของเนื้อสุกร และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย ด้านอาหารของเนื้อสุกร ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
8 การศึกษาเมตาโบลิซึมในหลอดทดลองของสารเพอร์เมธรินในยุงลาย Aedes aegypti.
ปี พ.ศ. 2551
9 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
10 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
11 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
12 โครงการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยของเนื้อสุกร และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย ด้านอาหารของเนื้อสุกร ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
13 คุณภาพของนมพร้อมดื่มชนิดสเตริไรส์ ยูเอชที พาสเจอร์ไรส์ และนมสดต้ม ที่จำหน่ายในท้องตลาดจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
14 คุณภาพของนมพร้อมดื่มชนิดสเตริไรส์ ยูเอชที พาสเจอร์ไรส์ และนมสดต้ม ที่จำหน่ายในท้องตลาดจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
15 การตรวจหา cagA และ vacA genotypes ของเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โดยเทคนิค PCR
16 การตรวจหา cagA และ vacA genotypes ของเชื้อ Helicobacrt pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โดยเทคนิค PCR
ปี พ.ศ. 2545
17 การตรวจหา cagA และ vacA genotypes ของเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โดยเทคนิค PCR