ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 3
2 2548 2
3 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การศึกษาสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวงอก
2 การจัดกลุ่มข้อความตามทัศนคติของผู้ประเมินแบบอัตโนมัติ
3 การรักษาคุณภาพของมะเขือเทศแช่เยือกแข็งโดยการใช้การปฏิบัติขั้นต้นด้วยการออสโมติก
ปี พ.ศ. 2548
4 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิกอะลูมินาที่เจือด้วยแมกนีเซีย
5 การศึกษาสภาพที่เหมาะสมสำหรับขยายพันธุ์กวาวเครือขาวโดยการเพาะเมล็ด ปักชำและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก