ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แสงทิวา สุริยงค์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2540 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียประถมศึกษา เขตตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ
ปี พ.ศ. 2540
3 ความแตกต่างของโครงสร้างเมล็ดที่มีผลต่อความเสื่อมของพันธุกรรมความต้านทานการเข้าทำลาย ของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่งลิสง
4 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของผู้เอาประกัน ที่มีต่อการทำประกันชีวิต
5 ความแตกต่างของโครงสร้างเมล็ดที่มีผลต่อความเสื่อมของพันธุกรรม ความต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง / แสงทิวา สุริยงค์
6 ความแตกต่างของโครงสร้างเมล็ดที่มีผลต่อความเสื่อมของพันธุกรรม ความต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง
7 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของผู้เอาประกันที่มีต่อการทำประกันชีวิต