ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แสงทอง พงษ์เจริญกิต
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับยีนแก้ความเป็นหมันของเรณูในข้าวไทยเพื่อใช้ในการผลิตข้าวลูกผสม
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาการทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง (ปี 2557)
3 การศึกษาการทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาความหลากหลายของยีนโปรตีนตอบสนองต่อความร้อนจากข้าวไทย
5 การศึกษาผลของสภาวะเครียดที่มีต่อการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวและยาสูบที่มีการแสดงออกของยีนสร้างแอนโทไซยานิน
6 การตอบสนองของยีนโปรตีนตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงในพืชพลังงานที่ทนร้อน
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ (ปี 2555)
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมาย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง
9 การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่และการศึกษาคุณลักษณะ จากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
10 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged Stunt Virus.
11 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมาย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง
12 การศึกษาการเพาะเลี้ยงแคลลัสของข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกทางภาคเหนือ และการถ่ายยีนในแคลลัสของข้าวเหนียวโดยใช้เชื้ออโกรแบคทีเรียม
ปี พ.ศ. 2551
13 การค้นหายีนและการพัฒนา ดีเอ็นเอ เครื่องหมายที่ควบคุมความต้านทานโรคไหม้ของข้าวไทย
14 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง
15 การค้นหายีนและการพัฒนา ดีเอ็นเอ เครื่องหมายที่ควบคุมความต้านทานโรคไหม้ของข้าวไทย
16 การพัฒนาเครื่องหมายในระดับโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophthora
17 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิก และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged stunt virus
ปี พ.ศ. 2549
18 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged Stunt Virus.
19 การศึกษาการเพาะเลี้ยงแคลลัสของข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกทางภาคเหนือ และการถ่ายยีนในแคลลัสของข้าวเหนียวโดยใช้เชื้ออโกรแบคทีเรียม
20 การแยกยีนกลูตาไธโอน เอส-ทรานเฟอเรสกลุ่มโอเมกาจากยุงพาหะมาลาเรียของไทย เพื่อแสดงออกใน E.coli
21 การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTS) ใหม่และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
ปี พ.ศ. 2548
22 การจำแนกชีวชนิดและการศึกษาความสามารถในการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (ปี 2548)
23 การจำแนกชีวชนิดและการศึกษาความสามารถในการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (ปี 2549)
24 การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTS) ใหม่และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
25 การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
ปี พ.ศ. 2546
26 การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานเฟอเรสในเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ไวต่อสารแมลงและดื้อต่อสารฆ่าแมลง (ปี 2547)
27 การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานเฟอเรสในเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ไวต่อสารแมลงและดื้อต่อสารฆ่าแมลง (ปี 2546)
ปี พ.ศ. 2544
28 การควบคุมการแสดงออกและการจัดระเบียบของยีนกลูตาไธโอน เอสทรานเฟอเรส กลุ่ม เดลต้าจากยุงสายพันธุ์ ~iAnophles dirus~i กลุ่ม บี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การแยกยีนกลูตาไธโอน เอส-ทรานเฟอเรสกลุ่มโอเมกาจากยุงพาหะมาลาเรียของไทย เพื่อแสดงออกใน E.coli