ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แพรวพรรณ สุวรรณกิจ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2547 1
8 2545 1
9 2542 1
10 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกับค่า CAVI
ปี พ.ศ. 2556
2 การแสดงออกของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสในเซลล์เพาะเลี้ยง NG108-15 ที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างและไม่เปลี่ยนรูปร่าง
3 การแสดงออกของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสในเซลล์เพาะเลี้ยง NG108-15 ที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างและไม่เปลี่ยนรูปร่าง
ปี พ.ศ. 2554
4 การแสดงออกของ COX-2 protein ในเซลล์ที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างและไม่เปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ NG108-15 cells
5 การแสดงออกของ COX-2 protein ในเซลล์ที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างและไม่เปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ NG108-15 cells
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเก็บล้างเม็ดเลือด
7 การวิเคราะห์ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าของอุตสาหกรรมต้มกลั่นสุราขาว กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเก็บล้างเม็ดเลือด
ปี พ.ศ. 2551
9 การติดตามคุณภาพบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543-2546
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาสารสกัดจากกลอยที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิว
ปี พ.ศ. 2545
11 การประเมินการฝึกงานวิชาชีพของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2542
12 ศึกษาสภาพแวดล้อมในสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
13 ฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนของอัลคาลอยด์เซบิเฟอร์รีนจากต้น Alseodaphne perakensis (Gamb.) Kosterm