ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2561
2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
3 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
4 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
5 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2560
6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การจัดการการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีเป็น วัตถุดิบยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
7 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
8 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
9 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
10 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ