ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 สูตรยางแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
2 การเตรียมวัสดุดูดซับแรงกระแทกแรงสูงที่เตรียมจากยางพารา
3 การศึกษาคุณสมบัติแผ่นยางพาราผสมสารฟีโรโมน cue-lure สำหรับดึงดูดแมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae (Couqillett) (Diptera: Tephritidae)
4 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้แผ่นกาวว่องไวต่อการกดร่วมกับยางฟองน้ำที่ผลิตจากยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแผ่นป้องกันแผลกดทับบริเวณฝ่าเท้า
5 การศึกษาและพัฒนาระบบผลิตยางผงจากน้ำยางธรรมชาติ
6 พื้นระแนงเทียมจากยางธรรมชาติสำหรับโรงเรือนแพะ
ปี พ.ศ. 2561
7 ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน
8 แผ่นแปะผิวหนังยาชาเฉพาะที่ชนิดว่องไวต่อการกดเตรียมจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2560
9 การวัลคาไนเซชันยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลทเบลนด์ด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอร์ โดยการใช้กรูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง
10 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับจับขวดยาที่ผลิตจากฟองยางพารา
11 การปรับปรุงสภาวะการแปรรูปแผ่นกาวว่องไวต่อการกดจากยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแผ่นแปะหูทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2559
12 การวัลคาไนเซชันของยางธรรมชาติและยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลทโดยการใช้สารประกอบแอลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง
ปี พ.ศ. 2558
13 วิธีการวัลวาไนซ์ยางธรรมชาติด้วยอุณหภูมิต่ำ โดยใช้สารประกอบที่มีหมู่แอลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง
ปี พ.ศ. 2550
14 การเตรียมไพรเมอร์ เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะ โดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์