ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 7
2 2550 6
3 2549 1
4 2545 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การสร้างชั้นฟิล์มบางซิลิคอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไอสารเคมีในสภาวะความดันต่ำสำหรับการทดลองโมดูลคอนแทก
2 การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
3 การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดตัวต้านทานเทอร์มิสเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กโตรเลสเพลทติ้ง (Electroless Plating)
4 ชุดอุปกรณ์ทดสอบพร้อมวิธีการวัดและเทคนิควิเคราะห์อุปกรณ์ตรวจจับความดัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
5 วงจรวัดค่าความต้านทานแบบ 2 อินพุท
6 วงจรแสดงระดับอุณหภูมิ
7 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสร้าง ความต้านทานเชิงแผ่นของโพลีรีซีสเตอร์ บนอุปกรณ์ตรวจจับความดันเชิงผิว
9 การสร้างเกตออกไซด์สําหรับกระบวนการผลิต CMOS ระดับ 0.8 ไมโครเมตร
10 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิช่วง 25 degree-C – 150 degree-C
11 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิ -50 C ถึง 150 C
12 แมกนีโตทรานซิสเตอร์สามขา
13 การศึกษารอยต่อพี-เอ็นและรอยต่อซีเนอร์ที่มีผลต่ออุณหภูมิโดยใช้วงจร PTAT
ปี พ.ศ. 2549
14 การยิงฝังประจุอาร์ซินิกส์สำหรับสร้างซอสเดรนที่เหมาะสมในกระบวนการสร้าง 0.8 um NMOS
ปี พ.ศ. 2545
15 ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเพชร แบบเปียโซรีซีฟทีป บนฟิล์มบางเพชร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 Effect of cobalt silicide to the sentivity of p-n junction temperature sensor
17 Characteristics of silicon thin film thermistors
18 Study on temperature effect on p-n and zener junction for PTAT temperature sensor
19 Selective Growth of CNT on Ni/Cu Substrate
20 Effect of temperature to characteristics of polysilicon based surface micromachining piezoresistive pressure sensor