ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2545 2
6 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง)
2 การออกแบบระบบ การผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่และสุกร หมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงามอ.เสริมงาม จ.ลำปาง
3 การพัฒนากระบวนการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยระบบอัตโนมัติ
4 เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์
5 การพัฒนากระบวนการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยระบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ (กรณีศึกษา : บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดสาขาลำปาง)
7 การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิเตาอบลมร้อนโดยใช้ไม้ฟืนเป็นแหล่งเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2554
8 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกในเมล็ดแมคคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2553
9 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ
ปี พ.ศ. 2545
10 การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างปั้นสิงห์ในจังหวัดเชียงใหม่ / เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
11 การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างปั้นสิงห์ในจังหวัดเชียงใหม่