ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกพล อ่อนนุช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ความหลากหลายชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณป่าชายเลนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
3 ความสมบูรณ์เพศ (Sexual Maturation) ของหอยแครง Anadara granosa เพื่อพัฒนาแนวทางการเลี้ยงหอยแครงในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ ตำบลบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2546
4 ความหลากหลายชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณป่าชายเลนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ความสมบูรณ์เพศ (Sexual Maturation) ของหอยแครง Anadara granosa เพื่อพัฒนาแนวทางการเลี้ยงหอยแครงในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ ตำบลบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม