ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของความแก่อ่อนและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของถั่วดาวอินคาที่ปลูกในจังหวัดเชียงรายและพิษณุโลก
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดกลิ่นสาบและการแปรรูปข้าวสารขัดขาวที่มีกลิ่นสาบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2559
3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวหมากที่ผลิตจากข้าวเหนียวที่มีรงควัตถุ
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของสภาวะการทำให้รำข้าวคงตัวด้วยลมร้อนต่อคุณสมบัติทางเคมีและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นของข้าวพันธุ์ขาวกอเดียว
5 ผลของสภาวะการทำให้รำข้าวคงตัวด้วยลมร้อนต่อคุณสมบัติทางเคมีและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นของข้าวพันธ์ุขาวกอเดียว (พวอ.)
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังจากการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร
ปี พ.ศ. 2557
7 การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น การละลายและการยอมรับของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวในระดับ Pilot Scale
ปี พ.ศ. 2556
8 ประสิทธิภาพของน้ำมันรำข้าวมีสีและไม่มีสีที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายในการลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ความดันเลือดแฃะออกซิเดทีฟสเตรสในหนูที่มีภาวะอ้วนและความดันสูง (น.ส.สุกัญญา มิ่งใหญ่)
9 การวิเคราะห์ปริมาณสารแกมมาโอรีซานอลและสมบัติบางประการในระหว่างกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
10 การศึกษาคุณภาพของครีมเทียมเหลวและครีมเทียมผลจากน้ำมันรำข้าว
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
12 โครงการฝึกอบรมการบีบน้ำมันจากรำข้าวและการผลิตครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าว
13 การวิเคราะห์ปริมาณสารแกมมาโอรีซานอลและสมบัติบางประการในระหว่างกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
14 การต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากเปลือกผลไม้ตระกูลส้มที่สกัดด้วยคลื่นเสียง และการประยุกต์ใช้ในน้ำสลัด
15 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
16 การศึกษาพันธุ์ข้าวและอัตราส่วนการผสมที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท1 และพันธุ์พิษณุโลก2 ให้ใกล้เคียงข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2554
17 การศึกษาคุณภาพของครีมเทียมเหลวและครีมเทียมผลจากน้ำมันรำข้าว
18 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
19 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะคาเดเมียพร้อมกะลาอบปรุงรส
22 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และ พันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะคาเดเมียพร้อมกะลาอบปรุงรส
24 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท1 และพันธุ์พิษณุโลก2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร
26 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2552
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร (ปีที่ 2)
28 การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
29 การศึกษากระบวนการผลิตครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าว
30 การสำรวจความพร้อมของนิสิตต่อการเรียนภาคปฏิบัติการที่ห้องปฎิบัติการเคมีภายภาพของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร
32 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และ พันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
33 การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร
34 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2550
35 การยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้กรดอะซิติก
ปี พ.ศ. 2549
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อะโวกาโด
ปี พ.ศ. 2548
37 ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมีย
38 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะคาเดเมียในระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
39 ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2546
40 การผลิตมันเทศชุบศรีธรรมชาติ
41 การพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่นในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก