ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นพยานในกฎหมายไทย :
2 บทวิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
3 ปัญหากฎหมายย้อนหลัง
4 ปัญหาการตราและการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังกรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ปี พ.ศ. 2552
5 เสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 การไกล่เกลี่ยคดีปกครองโดยศาลปกครอง
ปี พ.ศ. 2550
7 ข้อกำหนด และกฎหมายอาคารเพื่อคนพิการ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2544
8 บทบาทของสภาพด่างต่อระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน
9 บทบาทของสภาพด่างต่อระบบบำบัดแบบไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2542
10 Role of Doi Ngam and Wiang Haw Tambon Administrative Organizations Members in Promotion of Educational Provision
11 บทบาทการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม และเวียงห้าว / สนอง สุจริต
12 สายอากาศไมโครสตริปแบนด์วิดท์กว้างโดยใช้แพทช์รูปสามเหลี่ยมในการกระจายคลื่น และการป้อนสัญญาณแบบการส่งคลื่นผ่านช่องเปิด
ปี พ.ศ. 2541
13 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ติดเฮโรอีนที่เข้ารับการบำบัดรักษา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัยรุ่นชายในสถานบำบัดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล