ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 40
2 Jariya Sakayaroj 22
3 Souwalak Phongpaichit 21
4 Vatcharin Rukachaisirikul 18
5 เยาวภา สุขพรหมา 9
6 Yaowapa Sukpondma 9
7 เยาวภา สุขพรมา 8
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
9 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 7
10 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 6
11 จิตตรียา ตันสกุล 6
12 นงพร โตวัฒนะ 6
13 สิตา ปรีดานนท์ 5
14 Sita Preedanon 5
15 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 5
16 เมตตา องค์สกุล 5
17 Jiraporn Arunpanichlert 4
18 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
19 จิราพร อรุณพานิชเลิศ 4
20 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 4
21 อุบลทา สมมารถ 4
22 Ubonta Sommart 4
23 อรทัย ศุภพล 3
24 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 3
25 Orathai Supaphon 3
26 Kongkiat Trisuwan 3
27 Kwanruthai Tadpetch 3
28 ศันสรียา วังกุลางกูร 3
29 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 3
30 เอกชัย รอดกลิ่น 2
31 Jirayu Buatong 2
32 ดุสิดา ถิระวัฒน์ 2
33 งบประมาณแผ่นดิน 2
34 วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล 2
35 นงเยาว์ สว่างเจริญ 2
36 E.B. Gareth Jones 2
37 Nongporn Hutadilok-Towatana 2
38 J. Buatong 2
39 กัญญวิมว์ กีรติกร 2
40 กองเกียรติ ไตรสุวรรณ 2
41 ศิรินุช ด้วงสุข 2
42 สาทินี ซื่อตรง 2
43 Kanyawim Kirtikara 2
44 ไกรยศ แซ่ลิ้ม 2
45 Satinee Suetrong 2
46 Nattawut Rungjindamai 2
47 วิวัฒน์ พิชญากร 1
48 อภิญญา ศุกลรัตน์ 1
49 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 1
50 วิไลรัตน์ วรภมร 1
51 Aekkachai Rodglin 1
52 วันทนา เหรียญมงคล 1
53 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
54 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
55 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
56 ธนภร อำนวยกิจ 1
57 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
58 สิริฉัตร ดิศรพงศ์ 1
59 Wipapan Pongpaichit 1
60 พิมพ์ชนก ไสไทย 1
61 Pimchanok Saitai 1
62 Supinya Tewtrakul 1
63 Nuttawut Rungjindamai 1
64 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
65 Wannarat Panwiriyarat 1
66 Juthanat Kaeobamrung 1
67 Nanthaphong Khamthong 1
68 สุพรรษา ชาญด้วยกิจ 1
69 นันทพงศ์ ข้าทอง 1
70 วิภาพรรณ พงษ์ไพจิตร 1
71 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
72 C.L. Schoch 1
73 Wipaporn Pongcharoen 1
74 K. Hirayama 1
75 Till Kuhn 1
76 Matthias Pelzing 1
77 Walter C. Taylor 1
78 K. Tanaka 1
79 B. Volkmann-Kohlmeyer 1
80 ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ 1
81 E.B.G. Jones 1
82 J.W. Spatafora 1
83 J. Kohlmeyer 1
84 วิภาพรรณ พงศเจริญ 1
85 V. Rukachaisirikul 1
86 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 1
87 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
88 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
89 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
90 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
91 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 1
92 สาระ บำรุงศรี 1
93 A. Rodglin 1
94 S. Phongpaichit 1
95 Saranyoo Klaiklay 1
96 ศรัณยู ใคลคลาย 1
97 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2555 7
5 2554 5
6 2553 8
7 2552 10
8 2551 7
9 2550 6
10 2549 1
11 2548 3
12 2547 1
13 2546 2
14 2545 1
15 2544 4
16 2543 4
17 2542 5
18 2541 1
19 2539 1
20 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลร่วมของสารละลายฆ่าเชื้อและความร้อนระดับกลางต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และการยืดอายุการเก็บรักษาโหระพาที่สภาวะต่างๆ
ปี พ.ศ. 2559
2 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
3 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก
4 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 Phthalide and isocoumarin derivatives produced by an Acremonium sp. isolated from a mangrove rhizophora apiculata
6 Bioactive polyketides from the sea fan-derived fungus Penicillium citrinum PSU-F51
7 A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64
8 Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69
9 Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii PSU-G11
10 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญ ของเชื้อราบนยางแผ่น
11 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมเชื้อรา ที่ปนเปื้อนบนแผ่นยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
12 Antimicrobial activity of crude extracts from mangrove fungal endophytes
13 การจำแนกเมทาบอไลท์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากวาและพืชป่าชายเลน
14 α-Pyrone and seiricuprolide derivatives from the mangrove-derived fungi Pestalotiopsis spp. PSU-MA92 and PSU-MA119
15 A Beta-resorcylic macrolide from the seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES73
16 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเอาะ (Artocarpus elasticus)
ปี พ.ศ. 2553
17 ความหลากหลายของเชื้อราในดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคคน สารต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์บางชนิดที่เชื้อราสร้าง
18 Azaphilone and isocoumarin derivatives from the endophytic fungus Penicillium sclerotiorum PSU-A13
19 Phylogenetic diversity of endophyte assemblages associated with the tropical seagrass Enhalus acoroides in Thailand
20 Furo[3,2-h]isochroman, furo[3,2-h]isoquinoline, isochroman, phenol, pyranone, and pyrone derivatives from the sea fan-derived fungus Penicillium sp. PSU-F40
21 Morphological and molecular characteristics of a poorly known marine ascomycete, Manglicola guatemalensis (Jahnulales: Pezizomycotina; Dothideomycetes, Incertae sedis): A new lineage of marine ascomycetes
22 โครงการสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบนหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
23 ความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่เกาะตะรุเตา
24 การสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบนหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2552
25 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซน์เลเปส
26 Metabolites from the endophytic fungi Botryosphaeria rhodina PSU-M35 and PSU-M114
27 Pyrone derivatives from the marine-derived fungus Nigrospora sp. PSU-F18
28 Molecular systematics of the marine Dothideomycetes
29 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซน์เลเปส
30 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมเชื้อราที่ปนเปื้อนบนแผ่นยางพารา
31 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
32 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (MRSA) จากเชื้อราทะเลที่แยกจากกัลปังหา
33 Metabolites จากเชื้อรา ที่แยกได้จากกัลปังหา และฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
34 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2551
35 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของราบนปาล์มบกและป่าพรุ
36 การคัดเลือกเชื้อราที่สร้างสารต้านกัลปังหาและการจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุล
37 Hydronaphthalenones and a dihydroramulosin from the endophytic fungus PSU-N24
38 Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D15
39 Metabolites from the endophytic fungus Xylaria sp. PSU-D14
40 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
41 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
42 ยีนดื้อยาชนิด Class I Integnon ใน Escherichia Coliจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
43 A new dihydrobenzofuran derivative from the endophytic fungus botryosphaeria mamane PSU-M76
44 A new pyrone derivative from the endophytic fungus Penicillium paxilli PSU-A71
45 Metabolites from the Xylariaceous Fungus PSU-A80
46 เครือข่ายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพในภาคใต้ (การแยก การจำแนก ฤทธิ์ทางชีวภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของราเอนโดไฟท์ในภาคใต้ของประเทศไทย
47 Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
48 Pimarane Diterpene and Cytochalasin Derivatives from Endophytic Fungus Eutypella scoparia PSU-D44.
ปี พ.ศ. 2548
49 Molecular characteristics of multiple antibiotic resistant Escherichia coli isolated from diarrhoealpigs and retail pork.
50 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ของไทย
51 Phylogenetic ralationships of Elected marine mitosporic.
ปี พ.ศ. 2547
52 การจำแนกราแมลง Hypocrella scutata ที่ป่าพรุสิรินธรโดยวิธีทางอณูวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ราสร้าง
ปี พ.ศ. 2546
53 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อจุลินทรีย์ก่อโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอดส์
54 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด (Garcinia dulcis)
ปี พ.ศ. 2545
55 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด [Garcinia dulcis]
ปี พ.ศ. 2544
56 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด (Garcinia dulcis)
57 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด (Garcinia dulcis)
58 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
59 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
ปี พ.ศ. 2543
60 ฤทธิ์ต้านแบคเรีย Helicobacter pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
61 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
62 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
63 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.
ปี พ.ศ. 2542
64 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.
65 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
66 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
67 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.
68 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
ปี พ.ศ. 2541
69 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
ปี พ.ศ. 2539
70 การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
71 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก