ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวภา สวัสดิ์พีระ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927)
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน,Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus(Herre, 1927) ในที่กักขัง
ปี พ.ศ. 2555
4 พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่าง
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocera picta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
6 ผลของการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนโดยโคพีพอดต่อการพัฒนาการ การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta :
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาเอ็นไซม์และประสิทธิภาพในการย่อยของเอ็นไซม์ ที่พบในระบบทางเดินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus.
ปี พ.ศ. 2531
8 การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัจจัยทางนิเวศน์วิทยาบางประการในบริเวณที่อาศัยของปะการังเดี่ยว Heterocyathus aequicostatus, Milne-Edwards และ Haime โดยเน้นความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันกับไซปังคุลิค Aopidosiphon corallicola, Sluiter
10 ปัจจัยทางนิเวศน์วิทยาบางประการในบริเวณที่อาศัยของปะการังเดี่ยว Heterocyathus aequicostatus, Milne-Edwards และ Haime โดยเน้นความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันกับไซปังคุลิค Aopidosiphon corallicola, Sluiter