ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การสำรวจภาวะของโรคเลปโตสไปโรสิสทางซีรั่มวิทยา และแหล่งรังโรคในโค กระบือ ในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในคนที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2 การสำรวจสภาวะของโรคเลปโตสไปโรสิสทางซีรั่มวิทยา และแหล่งรังโรคในโค กระบือในเขตพื้นที่มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิส ในคนที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
3 การสำรวจสภาวะของโรคเลปโตสไปโรซิสทางซีรั่มวิทยา และแหล่งรังโรคในโค กระบือในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในคนที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 โครงการศึกษาทางระบาดวิทยาโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส