ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตของกระท้อน
2 การพัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สำหรับพริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ในแหล่งปลูกที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา
3 การพัฒนาชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุเพื่อการประเมินปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
4 การตอบสนองของพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ต่ออัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่ปลูกในชุดดินน้ำพอง (Grossarenic Haplustalfs)
ปี พ.ศ. 2555
5 การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สำหรับสบู่ดำ พื้นที่ 11
6 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินความเหมาะสมของดินที่มีปัญหาบางชนิดสำหรับการปลูกสบู่ดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับสบู่ดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
8 โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์
9 ลักษณะดินและการประเมินสมรรถนะที่ดินของดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดจากหินปูนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 ลักษณะเด่นและศักยภาพทางการเกษตรของดินในจังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2550
11 ความชื้นและลักษณะการดูดยึดน้ำของดินภายใต้การใช้ที่ดินที่แตกต่างกันบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2549
12 ความชื้นและลักษณะการดูดยึดน้ำของดินภายใต้การใช้ที่ดินที่แตกต่างกันบนพื้นที่สูง