ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสรี เศวตเศรนี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประเมินผลของกฎหมายทางด้านความปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการวิจัยและออกแบบระบบคำนวณราคาวงเงินของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาโปรแกรมช่วยวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย :
4 การจัดการขยะชุมชนในกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษา : เขตดอนเมือง)
5 การส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ผ่านสายสัญญาณระบบเครือข่ายภายใน
6 โปรแกรมช่วยออกแบบระบบดับเพลิงด้วยโฟมสำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมั
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาระบบการจัดการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ :
8 การสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยวิธีการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าและวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยมนุษย์ กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2525
10 รายงานผลการวิจัยแบบจำลองการพัฒนาเกษตรกรรมโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนระยะสอง ที่โครงการชัณสูตร