ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสรี วงส์พิเชษฐ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เสรี วงส์พิเชษฐ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง
2 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง III
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสม สำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง II
4 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง II
5 การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องขุดและเก็บรวบรวมเหง้ามันสำปะหลังต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2553
6 การทดสอบเปรียบเทียบการใช้น้ำมันสบู่ดำและน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในรถไถเดินตาม
7 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสม สำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง
8 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง
9 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวาน (เพิ่มเติม 2552)
10 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวาน (เพิ่มเติม 2552)
11 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวาน (เพิ่มเติม 2552)
12 การประเมินความพึงพอใจของเกษตรต่อสมรรถนะของรถยนต์ รถไถเดินตามเมื่อใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวาน
14 การพัฒนาเครื่องหีบข้าวฟ่างหวานระดับชุมชน
15 การพัฒนาเครื่องหีบข้าวฟ่างหวานระดับชุมชน
16 เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวาน : การพัฒนาอุปกรณ์ตัดต้นข้าวฟ่างหวาน
ปี พ.ศ. 2551
17 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยป้อนฟาง ในเครื่องอัดฟางกึ่งอัตโนมัติ
18 การศึกษาและพัฒนากระบวนการคัดแยกดินและทรายออกจากอ้อยก่อนเข้าหีบ เพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนดินและทรายในกระบวนการผลิตน้ำตาล
19 การพัฒนาเครื่องหีบข้าวฟ่างหวานระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาเครื่องหีบข้าวฟ่างหวานระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาเครื่องขุดมันสำปะหลังโดยใช้รถแทรกเตอร์เล็กเป็นต้นกำลัง
ปี พ.ศ. 2547
22 การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องบดพริกป่น
ปี พ.ศ. 2546
23 การจัดการมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงไก่
24 การจัดการมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงไก่
25 การจัดการมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ. 2545
26 วิธีทำเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
27 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
28 การจัดการมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงไก่
29 การจัดการมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ. 2535
30 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับ นวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา
ปี พ.ศ. 2534
31 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา