ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสมอใจ บุรีนอก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์หมักร่วมกับถั่วท่าพระสไตโลหมักที่ระดับอาหารข้นต่างกันต่อคุณภาพและผลผลิตน้ำนมในโคนม
2 การใช้สารล่อเพศผู้ควบคุมแมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Diptera: Terphritidae)
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองคุณภาพสูงเชิงการค้าในเขต จังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีในน้ำพืชหมักต่อคุณภาพหญ้าหมักปริมาณการกินได้ กระบวนการหมัก และจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของโค
ปี พ.ศ. 2551
5 การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีในน้ำพืชหมัก เป็นสารเสริมในหญ้าหมักเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2550
6 อิทธิพลของพืชอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงทับ