ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสถียร เตรียมล้ำเลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 นาฬิกาเที่ยงตรง
ปี พ.ศ. 2550
2 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์
ปี พ.ศ. 2549
3 โครงการพัฒนาโทรศัพท์เข้ารหัสลับ
ปี พ.ศ. 2548
4 สายอากาศฉลาดแบบ Wideband โดยใช้ FPGA
5 โครงการพัฒนาระบบใช้งานโทรคมนาคมโดยใช้เสียงพูดสั่งงาน (อุปกรณ์เสริมสำหรับ PABX เพื่อการโทรออกโดยใช้เสียงพูด)
ปี พ.ศ. 2546
6 ระบบรู้จำทำนองเสียงพูดสำหรับเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ต้นแบบเพื่อการทดลองสายอากาศฉลาด
8 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาสายอากาศฉลาด
ปี พ.ศ. 2545
9 Improvement of DTW Algorithm for An Isolated Speech Recognition System