ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2548 2
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของการเติมเถ้าหนักและเถ้าลอยที่มีต่อคุณภาพของกระเบื้องเซรามิก
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาบัวสำเร็จรูปสำหรับประดับอาคาร ด้วยซีเมนต์มอนต้าผสมเถ้าแกลบ
3 แนวทางการพัฒนาผนังคอนกรีตบล็อกร่วมกับวัสดุประกอบ เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาบทเรียนเรื่องการทดสอบการไหลของอากาศในอาคารด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาอิฐคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไม้ไผ่บางประเภท สำหรับงานโครงสร้างบ้าน และความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของกระเบื้องมุงหลังคา