ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เวียงรัฐ เนติโพธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
2 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
4 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
5 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
6 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
8 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
10 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
11 สงครามชัย ทองดี 1
12 สงครามชัย ลีทองดี 1
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
14 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
15 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
16 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
17 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
18 ฐิติมา นวชินกุล 1
19 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
20 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
21 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
22 นักวิชาการอิสระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 1
4 1086 1