ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เริงเดชา รัชตโพธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงหลังคาเหล็กแบบโครงถักช่วงยาวที่มีพฤติกรรมไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิตโดยมีเงื่อนไขของเสถียรภาพในระนาบ
2 การเปรียบเทียบชิ้นส่วนความเค้นพันทางและชิ้นส่วนผสมสำหรับแผ่นพื้นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้น
3 การวิเคราะห์แผ่นพื้นที่ซ่อมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2532
4 โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิธีสกายลายน์ฟรอนทัล เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้ไฟไนต์เอเลเมนต์
5 แง่มุมเชิงคำนวณของการใช้ชิ้นส่วนย่อยเปลือกบาง 8 ขั้วในโปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2530
6 การคำนวณออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแผ่นพื้นซึ่งมีช่องเปิด และที่รองรับเป็นแนวเส้นโดยวิธีแบ่งพื้นที่การถ่ายน้ำหนัก
7 การวิเคราะห์โดยประมาณของโครงระนาบที่ประกอบด้วยโครงข้อแข็ง และผนังต้านแรงเฉือนเมื่อรับแรงกระทำด้านข้าง
ปี พ.ศ. 2529
8 แผนงานโครงสร้างย่อยแบบฟรอนทัลสำหรับวิเคราะห์ผนังด้านแรงเฉือน ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2527
9 โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้วิธีฟรอนทัล ในการวิเคราะห์โครงสร้างชนิดโครงระนาบ