ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพโรจน์ วิริยจารี 22
2 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 16
3 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 9
4 ศักดา พรึงลำภู 4
5 จริญญา เสนาป่า 3
6 รัตติกร เตชะพันธุ์ 2
7 เกื้อกูล จันทร์รัตน์ 2
8 เกษร จันทร์ศิริ 2
9 ศิริพันธ์ นาคศรี 2
10 ขนิษฐา อุ้มอารีย์ 2
11 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 2
12 พีรเดช พูลสุข 2
13 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ 2
14 ปริญญา จันทรศรี 2
15 ไพฑูรย์ อบเชย 2
16 วัชราภรณ์ เวียงอินทร์ 2
17 สุรพล นธการกิจกุล 2
18 สุกัญญา วัฒกวิกรานต์ 2
19 พงศธร ธรรมถนอม 2
20 ประทุมพร ยิ่งธงชัย 2
21 ปรานอม ก้านเหลือง 2
22 ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ  1
23 บาจรีย์ ฉัตรทอง  1
24 สุภกิจ ไชยพุฒ 1
25 สุภาพร พุทธโศภิษฐ์ 1
26 สรณะ สมโน 1
27 เพทาย พงษ์เพียจันทร์ 1
28 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
29 อนงค์ สุนทรานนท์ 1
30 กรวรรณ ศรีงาม 1
31 วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 5
9 2549 2
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของปัจจัยการผลิตบางประการต่อการสังเคราะห์สารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในสะระแหน่ญี่ปุ่น (Metha arvensis)
ปี พ.ศ. 2559
2 การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกโดยเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ระยะที่ 1: การศึกษาการผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกจากแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 4: การออกแบบระบบการสกัดและการทำไอโซฟลาโวนให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
5 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
6 การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
8 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด ธาตุไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
9 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ระยะที่ 2 /เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์...[และคนอื่นๆ]
10 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ระยะที่ 2
12 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้ง โดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
13 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
14 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และศึกษาคุณสมบัติความเป็น พรีไบโอติคของไซโคลเดกซ์ตริน
15 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
17 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
18 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับการกักเก็บกลิ่น
19 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี
20 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]
ปี พ.ศ. 2549
21 ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป = Effects of thermal and high pressure techniques on the quality and shelf-life of processed guava juice / เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์
22 ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ