ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรวดี ธรรมอุปกรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชุติมา ศรียาภัย 5
2 สุนันท์ พงษ์สามารถ 3
3 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 3
4 ธิติรัตน์ ปานม่วง 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 อุษาศิริ ศรีสกุล 1
7 มาศรินทร์ ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 1
8 สูงชัย อังธารารักษ์ 1
9 ศรีสุมล ศรีแสงเงิน 1
10 อุทัยวรรณ เมืองแมน 1
11 ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ 1
12 ปวีณา พรรณมณีลักษณ์ 1
13 จารึก เจริญทรัพย์ 1
14 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
15 รุ่งเพ็ชร เจริญวิสุทธิวงศ์ 1
16 พรรณิภา จุลสุคนธ์ 1
17 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
18 เก็จกนก แก่นบุญ 1
19 วรรณี อิทธิวัฒนกุล 1
20 ปิ่นกมล สุขเกษม 1
21 สมพร ศักดิ์ชินบุตร 1
22 สุดสวาท เลาหวินิจ 1
23 พรรณงาม ประสารชัยมนตรี 1
24 ฐิติพร นาคทวน 1
25 ชบาไพร ยะแสง 1
26 ภูรี อนันตโชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 1
3 2549 2
4 2546 2
5 2545 3
6 2544 1
7 2543 1
8 2539 1
9 2538 1
10 2532 1
11 2525 1
12 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผงบอระเพ็ดแห้งในผู้ป่วยนอกกลุ่มอาการอ้วนลงพุงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผงบอระเพ็ดแห้ง ในผู้ป่วยนอกกลุ่มอาการอ้วนลงพุงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
3 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเทอร์บูทาลีนชนิดรับประทานสำหรับการรักษาต่อเนื่องหลังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างแบบจำลองทำนายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ จากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
5 ผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาโดยเภสัชกรคลินิกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
6 การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตในคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่
7 ประสิทธิผลของโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
9 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะสั้นของการรักษาด้วยยาระหว่างดอกซีซัยคลินและเมโธเทรกเซทในผู้ป่วยนอกโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี
10 ผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาโดยเภสัชกรคลินิกแก่ผู้ป่วยนอกโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2544
11 การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2543
12 การประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มเซฟาโลสปอรินส์รุ่นที่ 3 และ 4 ชนิดฉีด ของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2539
13 กระบวนการติดตามการใช้ยารักษาโรคหืดในผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลชุมพร
ปี พ.ศ. 2538
14 การติดตามการใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2532
15 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2525
16 ผลของแอมพิซิลินต่อประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดในหนู