ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรณุกา กลับสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดรรชนี เอมพันธุ์ 10
2 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 7
3 สุระ พัฒนเกียรติ 4
4 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 4
5 สุรพันธ์ เพชราภา 4
6 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 4
7 นริศ ภูมิภาคพันธ์ 4
8 สราวุธ สังข์แก้ว 3
9 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 3
10 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 2
11 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 2
12 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 2
13 Prof. Dr. Philip Dearden 1
14 นางสาวเบญจมาศ ขัตติยากุล 1
15 นางอนุชยา ชำนาญคิด 1
16 ขวัญชัย ดวงสถาพร 1
17 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
18 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
19 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
20 วิชา นิยม 1
21 นายเจริญ ปานันท์ 1
22 นายเรืองเดช วรศรี 1
23 สารัฐ รัตนะ 1
24 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
25 สุชาย วรชนะนันท์ 1
26 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
27 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
28 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 งานวิจัยเครือข่ายการอนุรักษ์โดยชุมชุน
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อกำหนดนโยบายอุทยานแห่งชาติคาร์บอนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก
4 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
6 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง