ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เย็นใจ เลาหวณิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Ling, Yong.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2546 1
3 2541 1
4 2540 1
5 2533 1
6 2532 1
7 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลการทดสอบเครื่องประหยัดน้ำมันดีเซล
2 Feasibility study of porous aluminum for electromagnetic shielding applications.
ปี พ.ศ. 2546
3 ผลการทดสอบเครื่องประหยัดน้ำมันดีเซล
ปี พ.ศ. 2541
4 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
5 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
6 ปัจจัยทางสังคมสำหรับเป็นข้อบ่งชี้ภาวะการเสพติดของชายไทยวัยทำงานในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2532
7 การศึกษาพื้นฐานความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และการปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทย ในชนบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2527
8 การศึกษาพื้นฐานความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และการปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทย ในชนบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม