ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวนิจ กิตติธรกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาสวนยางพาราแบบวนเกษตรสำหรับเกษตรกรสวนยางพาราเชิงเดี่ยวรายย่อยในจังหวัดสงขลา
2 กระบวนการพัฒนาธุรกิจประมงพื้นบ้านเพื่อการขายสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนรอบเขาคอหงส์ต่อคุณค่า ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
5 โครงการที่ปรึกษาโครงการวิชาการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
6 โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับโครงการ CBRINT
ปี พ.ศ. 2529
7 ความแปลกแยกกับการเข้าร่วมการคัดค้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน : ศึกษากรณีโรงงานแทนทาลัม ที่จังหวัดภูเก็ต