ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธี ศรีสังวาล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2543
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กร
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2536
5 การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมประสานผู้ใช้สำหรับตัวเลียนแบบเทอร์มินัล 3278 บนไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2524
6 การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์บังคับการทำงาน ระหว่างแป้นพิมพ์กับหน่วยความจำของเทอร์มินอล และระหว่างอินเทอร์เฟสกับหน่วยความจำของเทอร์มินอล