ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญแข ศิริวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พิชัย สราวัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2551
2 อิทธิพลของการกำหนดตัวแบบการถดถอยโลจีสติกไม่ถูกต้องที่มีต่อสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับค่า
ปี พ.ศ. 2550
3 การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาที่มีต่อการบริการจัดการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาภาพลักษณ์ของเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา และเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทัศนะของญาติผู้ต้องขัง
ปี พ.ศ. 2544
5 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษหลักสูตรวิชาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2543
6 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษหลักสูตรวิชาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2542
7 การประกอบอาชีพส่วนตัวของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
8 โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว ปี 2539
ปี พ.ศ. 2540
9 โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว ปี 2539
ปี พ.ศ. 2538
10 การประกอบอาชีพส่วนตัวของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
11 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
12 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
13 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. 2533
14 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
ปี พ.ศ. 2532
15 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. 2526
16 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526