ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญศิริ นภีรงค์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาเสริมธาตุซิลีเนียมเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
2 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของปลา ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2555
3 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของปลา ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
4 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
ปี พ.ศ. 2554
5 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของกลุ่มปลาสร้อย (Tribe Labeonini, Order Cypriniformes) ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
6 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
7 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของกลุ่มปลาสร้อย (Tribe Labeonini, Order Cypriniformes) ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการแนะนำรูปแบบและการเขียนสารนิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ระยะที่ 2)
9 ผลของกวาวเครือแดงต่อคุณภาพของเซลล์อสุจิในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2552
10 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
11 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
12 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อย โดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
13 โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2549
14 ปรสิตภายนอก (Ectoparasite) ของสัตว์เลี้ยงบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
15 การตรวจหาสารพิษเททโทรโดทอกซินและซาซิทอกซินในเนื้อเยื่อของปลาปักเป้าน้ำจืด โดยวิธีอิมมิวโนฮีสโตโลยี