ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 16
2 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 7
3 วารุณี ธนะแพสย์ 6
4 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 4
5 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 4
6 หทัยรัตน์ ริมคีรี 3
7 จินตนา อุปดิสสกุล 3
8 นงนุช อังยุรีกุล 3
9 สาริมา สุนทรารชุน 3
10 อมรา ชินภูติ 2
11 วุฒินันท์ คงทัด 2
12 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 2
13 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
14 นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ 2
15 สุรพล เช้าฉ้อง 2
16 วราภรณ์ วิทยาภรณ์ 1
17 ฉัตรแก้ว วิรบุตร์ 1
18 ปรรญจพล หิรัญสูตร์ 1
19 ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล 1
20 ตรีทิพย์ พันธ์ปรีชา 1
21 สายทิพย์ โสรัตน์ 1
22 ประวีณา ลาภา 1
23 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
24 อนุวัตร แจ้งชัด 1
25 นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ 1
26 สุนทรี สุวรรณสิชณน์ 1
27 พรธิภา องค์คุณารักษ์ 1
28 ดร. อมรา อมรา ชินภูติ 1
29 ยวงเพชร อิฐรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 5
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 1
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 3
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 1
12 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ งกากถั่วเหลืองและการใช้ประโยชน์ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
2 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
3 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของโรงงานโม่แป้ง จังหวัดร้อยเอ็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิในการผลิตขนมปังและขนมอบในเชิงพาณิชย์
4 การพัฒนาสูตรน้ำแป้งปอเปี๊ยะเพื่อการผลิตด้วยเครื่องจักร
5 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
6 การพัฒนากระบวนการผลิตชาเขียวผสมข้าวกล้องคั่วสำหรับการผลิตในระดับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสัมสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
8 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวหอมมะลิและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ก
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋อง
10 การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ
11 การศึกษาโมเดลการผลิตข้าวกล้องหอมมะลิงอกจากข้าวเปลือกสำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาแป้งเค้กเนยและแป้งมัฟฟินลดพลังงานสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาเครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปจากปลายข้าวกล้องหอมมะลิและถั่วอะซูกิ
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงปลอดแอลฟลาท๊อกซิน
16 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิ ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง
17 การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงปลอดสารพิษ Aflatoxin
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนาเค้กเนยลดพลังงาน และโคเลสเตอรอลจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2546
19 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง
ปี พ.ศ. 2545
20 โครงการเสริมรายได้แก่บัณฑิตยุคใหม่ในการผลิตปาท่องโก๋จากแป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสสาลีและการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหา