ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- เพ็ญกาญจน์ กาญจน์รัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมัย ศิริทองถาวร 3
2 Penkarn Kanjanarat 3
3 Pinyo Itsarapong 3
4 Samai Sirithongthaworn 3
5 ภิญโญ อิสรพงศ์ 3
6 Nootjaree Kamduang 2
7 Patchanee Pattanakitkosol 2
8 พัชนี พัฒนกิจโกศล 2
9 Sureerak Pila 2
10 สุรีรักษ์ พิลา 2
11 นุจรี คำด้วง 2
12 วรรณกมล สอนสิงห์ 2
13 Wannakamol Sonsingh 2
14 Rachanee Chalongkuakul 1
15 มธุรดา สุวรรณโพธิ์ 1
16 รัชนี ฉลองเกื้อกูล 1
17 Mathurada Suwannapho 1
18 วิมลรัตน์ วันเพ็ญ 1
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
20 กชพงศ์ สารการ 1
21 พิสนธิ์ จงตระกูล 1
22 ชัยรัตน์ ฉายากุล 1
23 ศิริขวัญ บริหาร 1
24 Wimonrat Wanpen 1
25 พาขวัญ ปุณณุปูรต 1
26 วินัย วนานุกูล 1
27 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 1
28 อัญชลี จิตรักนที 1
29 กิติยศ ยศสมบัติ 1
30 ชยาภา ตุเทพ 1
31 พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ 1
32 วรรณดา กลิ่นทับ 1
33 สมหมาย ไชยจินดา 1
34 พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต 1
35 สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ 1
36 Kotchapong Sarakan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 3
3 2554 1
4 2553 1
5 2539 1
6 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2560
2 หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูโรงเรียนแกนนำร่วมประถมศึกษาในการดูแลปรับพฤติกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ปีที่ 1
3 คู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง
4 การศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านยาของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
5 การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรร้านยาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิง
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของแบบจำลองระบบเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำในเครือข่ายผู้ให้บริการปฐมภูมิ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
7 ผลของการใช้ชื่อสามัญทางยาต่อจำนวนรายการยาที่มีใช้ในเภสัช ตำรับโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 Weight change in autistic children using risperidone and haloperidol
9 ผลของแบบจำลองระบบเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำในเครือข่ายผู้ให้บริการปฐมภูมิระดับอำเภอ
10 Prevalence of resistance-associated-mutations among HIV-infected persons receiving antiretroviral therapy in a Tertiary Care Hospital
11 ระบาดวิทยาการใช้ยาจิตเวชในเด็กและวัยรุ่นในประเทศไทย
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
13 Common Types of Medication Errors of Outpatient Service in
14 การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
15 การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่อระบบหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
16 Effectiveness and Adverse Drug Reactions of Methylphenidate in Pediatric Patients under 6 Years of Age with Attention Deficit
17 Potential Repeated Drug Allergy in Primary Care Service Network
18 Weight Gain in Autic Children using Risperidone and Haloperidol in Thailand
19 Effectiveness and Adverse Drug Reactions of Methylphenidate in children with ADHD under 6 years of age
20 Medication errors in pediatric psychiatry care in Thailand
21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับ การป้องกันโรคเอดส์ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่
22 Integrating Health Promotion Concept in Pharmacy Curriculum
23 Effectiveness and adverse drug events of methylphenidate in children and adolescents in Thailand
24 Trend of methylphenidate prescribing in Thailand
25 การพัฒนาแบบจำลองการเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำในเครือข่ายผู้ให้บริการปฐมภูมิ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
26 A Systematic Review: Drug Use Quality Indicators for Assessing Rational Use of Drugs in Thailand
27 Self-reported Sexual Behaviors and Condom use Among Thai Female Adolescents
28 Building the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Community Mental Health in Developing Countries
29 Thai Adolescents’ Electronic Health Literary
30 Non-database and databases pharmacoepidemiology in Thailand: seamless linkage of clinical and economic data