ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียงเพ็ญ ธิโสดา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ :
ปี พ.ศ. 2554
2 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
ปี พ.ศ. 2553
3 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
4 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
5 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
ปี พ.ศ. 2552
6 The Evaluation of Toxicity and Antimicrobial Activity of Fermented Liquor Extracts of Elephantopus Scaber Linn.
7 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่
ปี พ.ศ. 2547
9 ฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่าง ๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย
ปี พ.ศ. 2545
10 ฤทธิ์ต่อการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเภา ของส่วนสกัดจากเปลือกแห้งของต้นกันเกรา
ปี พ.ศ. 2542
11 ฤทธิ์ต่อการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเภา ของส่วนสกัดจากเปลือกแห้งของต้นกันเกรา
12 ฤทธิ์ต่อการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเภา ของส่วนสกัดจากเปลือกแห้งของต้นกันเกรา
ปี พ.ศ. 2541
13 ฤทธิ์ต่อการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเภาของส่วนสกัดจากเปลือกแห้งของต้นกันเกรา
14 ฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่าง ๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย
ปี พ.ศ. 2539
15 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโบคลอไรด์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปรนัยของรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
17 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปรนัยของรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์