ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2551 2
4 2544 1
5 2540 1
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนชนบทไทยโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน
2 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์
ปี พ.ศ. 2554
3 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนโครโมโซมและการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551
4 การผลิตยางกันโคลนรถยนต์จากยางอีพีดีเอ็มกับเขม่าดำผสมขี้เลื่อยไม้
5 กรณีศึกษา: การใช้เกมในการเรียนการสอนวิชาสถิติพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 1 จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาโครงการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 - 2540