ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพลินใจ แต้เกษม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบูรณาการงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2557
2 การจัดทำโครงการแรกรับสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
ปี พ.ศ. 2553
3 รูปแบบการจัดโปรแกรมเพื่อความมั่นคงและอุดมการณ์ พัฒนาชาติไทยในเรือนจำจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2552
4 พันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม
5 ปัญหาการกระทำผิดซ้ำจากรั้วสถานพินิจสู่กำแพงเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้ต้องขังวัยหนุ่ม
6 ผู้ต้องขังกับการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
7 รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม
ปี พ.ศ. 2550
8 รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม
9 มาตรการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง
ปี พ.ศ. 2549
10 เบื้องหลังชีวิตของอาชญากรมืออาชีพ
ปี พ.ศ. 2548
11 การศึกษาระยะเวลาการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี
ปี พ.ศ. 2547
12 ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี